• /¸kwɔntai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) sự lượng tử hoá
  space quantization
  sự lượng tử hoá không gian

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự lượng tử hoá

  Kỹ thuật chung

  lượng tử hóa
  charge quantization
  lượng tử hóa điện tích
  edge quantization
  sự lượng tử hóa biên
  edge quantization
  sự lượng tử hóa cạnh
  Pyramid Vector Quantization (codification) (PVQ)
  lượng tử hóa vector hình tháp (mã hóa)
  quantization error
  lỗi do lượng tử hóa
  quantization error
  lỗi lượng tử hóa
  quantization error
  sai số lượng tử hóa
  quantization interval
  khoảng lượng tử hóa
  quantization level
  mức lượng tử hóa
  quantization noise
  nhiễu do lượng tử hóa
  quantization noise
  tiếng ồn lượng tử hóa
  quantization of hydrogen atom
  lượng tử hóa nguyên tử hyđro
  Quantization Parameter (H262) (QP)
  Tham số lượng tử hóa (H.262)
  quantization parameter (QUANT)
  tham số lượng tử hóa
  quantization size
  cỡ lượng tử hóa
  quantization step
  bước lượng tử hóa
  Scalar Quantization (SQ)
  lượng tử hóa vô hướng
  spatial quantization
  lượng tử hóa không gian
  sự lượng tử hóa
  edge quantization
  sự lượng tử hóa biên
  edge quantization
  sự lượng tử hóa cạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X