• /´skeilə/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) vô hướng

  Danh từ

  (toán học) sự vô hướng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vô hướng

  Cơ - Điện tử

  (adj) vô hướng

  Toán & tin

  vô hướng // lượng vô hướng
  relative scalar
  (hình học ) lượng vô hướng tương đối

  Kỹ thuật chung

  đại lượng vô hướng
  thang đo
  vô hướng

  Giải thích VN: Chỉ các hệ số hay biến chỉ chứa đúng 1 giá trị. Khác so với các kiểu khác như mảng, bản ghi...

  base scalar type
  kiểu vô hướng cơ sở
  base scalar type
  loại vô hướng cơ bản
  enumerated scalar type
  kiểu vô hướng đánh số
  magnetic scalar potential
  thế từ vô hướng
  magnetic scalar potential
  thế vô hướng từ tính
  magnetic scalar potential
  từ thế vô hướng
  product of a matrix with a scalar
  tích của một ma trận với một vô hướng
  pseudo-scalar
  giả vô hướng
  pseudo-scalar meson
  mezon giả vô hướng
  relative scalar
  lượng vô hướng tương đối
  scalar curvature
  độ cong vô hướng
  scalar data type
  kiểu dữ liệu vô hướng
  scalar density
  mật độ vô hướng
  scalar expression
  biểu thức vô hướng
  scalar field
  tường vô hướng
  scalar function
  hàm vô hướng
  scalar item
  mục vô hướng
  scalar measurement
  số đo vô hướng
  scalar multiplication
  phép nhân vô hướng
  scalar network analyser
  máy phân tích mạng vô hướng
  scalar network analysis
  sự phân tích mạng vô hướng
  scalar network analyzer
  máy phân tích mạng vô hướng
  scalar permeability
  độ từ thẩm vô hướng
  scalar potential
  thế vị vô hướng
  scalar potential
  thế vô hướng
  scalar processor
  bộ xử lý vô hướng
  Scalar Processor Architecture (SPARC)
  kiến trúc bộ xử lý vô hướng
  scalar product
  tính vô hướng
  scalar quantity
  lượng vô hướng
  scalar quantity
  đại lượng vô hướng
  Scalar Quantization (SQ)
  lượng tử hóa vô hướng
  scalar resistor
  điện trở vô hướng
  scalar type
  kiểu vô hướng
  scalar value
  giá trị vô hướng
  scalar variable
  biến vô hướng
  SPARC (ScalarProcessor Architecture)
  kiến trúc bộ xử lý vô hướng
  triple scalar product
  tích vô hướng bội ba (của các véctơ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X