• /¸reidioulə´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoa định vị rađiô, khoa rađa

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  sự định vị (bằng) vô tuyến

  Kỹ thuật chung

  sự xác định vị trí sóng rađiô

  Giải thích EN: A technique for determining the position and velocity of an object by radar, in which it is assumed that radio waves propagate at a constant velocity and are bounded by lines. Giải thích VN: Một kỹ thuật xác định vị trí và vận tốc của một vật thể bằng rađa, trong đó giả thiết rằng các sóng rađiô được truyền với vận tốc cố định và được giới hạn bởi các đường.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X