• (đổi hướng từ Raffling)
  /ræfl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Rác rưởi, cặn bã, đồ bỏ đi
  Cuộc xổ số (để bán hàng, nhất là vì từ thiện)
  win a video in a raffle
  được tặng một đầu video trong cuộc xổ số
  a raffle ticket
  (thuộc ngữ) một vé xổ số

  Ngoại động từ

  Bán hàng bằng cách xổ số
  Tặng (vật phẩm) làm giải thưởng trong cuộc xổ số

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bán rút số thưởng
  cách bán rút thăm
  cuộc bán rút thưởng
  xổ số hiện vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X