• (đổi hướng từ Wagering)
  /'weiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đánh cá, sự đánh cuộc, sự đặt cược
  to lay (make) a wager
  đánh cuộc

  Động từ

  Đánh cá, đánh cuộc, đặt cược
  you won't find better goods anywhere else, I'll wager
  tôi đánh cuộc là anh sẽ không tìm thấy ở đâu những hàng hoá tốt hơn đây
  you won't find better goods anywhere else, I'll wager

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X