• /´pærə¸pet/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lan can; tường phòng hộ, tường chắn (trên đường ô tô..)
  (quân sự) bờ công sự, ụ (phía trước hào)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lan can cầu
  lan can mái nhà
  tường phòng hộ (trên đường ôtô)
  tường đầu
  tường lũy bảo vệ

  Kỹ thuật chung

  đê chắn sóng
  lan can
  tay vịn
  tường chắn mái
  parapet stone
  bệ tường chắn mái
  parapet stone
  trụ tường chắn mái
  parapet wall
  tường chắn (mái) nguồn nhiễu
  solid parapet
  tường chắn mái đặc
  tường chắn sóng
  tường phòng hộ

  Giải thích EN: 1. a rampart raised above the main wall of a fortification.a rampart raised above the main wall of a fortification.2. a low protective wall along the edge of a roof, balcony, or other structure.a low protective wall along the edge of a roof, balcony, or other structure.

  Giải thích VN: 1. Một thành lũy được xây lên từ tường chính của một công sự///2. Bức tường bảo vệ thấp xây dọc theo rìa của một mái, một ban công háy một cấu trúc khác.

  vỉa hè

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X