• /ri'septiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ tiếp thu, dễ lĩnh hội
  a receptive mind
  trí óc tiếp thu (tư tưởng mới, ý kiến phê bình...)


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X