• /´ri:gres/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thoái bộ, sự thoái lui; xu hướng thoái bộ

  Nội động từ

  Thoái bộ, thoái lui
  Đi giật lùi, đi ngược trở lại
  (thiên văn học) chuyển ngược, nghịch hành

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thoái hóa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  develop , grow , progress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X