• /ri´læps/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) sự tái phát (bệnh)
  to have/suffer a relapse
  bị/chịu một cơn tái phát

  Nội động từ

  Trở lại, lại rơi vào (một tình trạng nào đó)
  to relapse into poverty
  lại rơi vào tình trạng nghèo khổ
  the room relapses into silence
  căn phòng trở lại yên tĩnh
  to relapse into crime
  phạm lại tội ác; tái phạm
  (y học) phát lại; tái phát (bệnh)

  Chuyên ngành

  Y học

  tái phát
  rebound relapse
  tái phát dội lại

  Kỹ thuật chung

  trở về

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X