• /rɪˈvɜrt/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Hoàn nhập, thoái trích
  Trở lại (tình trạng cũ, hoàn cảnh cũ)
  let us revert to the subject
  chúng ta hãy trở lại vấn đề
  Trở lại (một tập tục, một thói quen cũ)
  to revert to smoking when under stress
  hút thuốc lá khi gặp căng thẳng
  Trở lại (một đề tài trò chuyện, suy nghỉ)
  (pháp lý) trao lại (quyền, tài sản.. cho chủ cũ); quay lại, trở lại với chủ cũ
  Trở lại nguyên thể, trở lại tình trạng man rợ
  revert to type
  trở lại tình trạng tự nhiên, trở lại tình trạng cũ

  Danh từ

  Người trở lại với niềm tin ban đầu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trở lại nguyên thể

  Xây dựng

  hồi hẳn

  Kỹ thuật chung

  hoàn nguyên
  khôi phục
  phục hồi
  trở lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X