• /ˌpɒpyəˈlærɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính đại chúng; tính phổ biến
  the popularity of football
  tính phổ biến của môn bóng đá
  Sự nổi tiếng, sự yêu mến của nhân dân; sự ưa thích của quần chúng
  to enjoy popularity
  được hưởng sự mến mộ, được hưởng sự ưa thích
  win the popularity of the voters
  chiếm được sự mến mộ của các cử tri

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X