• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  nguồn dự trữ
  dự trữ
  lượng dự trữ
  primary reserves
  lượng dự trữ ban đầu
  tiềm lực
  tiềm năng
  tài nguyên
  control of reserves
  sự quản lý lượng tài nguyên
  vật dự trữ
  vật liệu dự trữ

  Giải thích EN: The amount of workable minerals, petroleum, or other such useful or valuable material that is calculated to lie within prescribed boundaries. Giải thích VN: Lượng khoáng sản, dẩu mỏ hoặc các vật liệu hữu ích hoặc có giá khác có thể khai thác được nằm trong vùng quy định.

  vật thay thế

  Kinh tế

  dự trữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X