• (đổi hướng từ Prescribed)
  /prɪˈskraɪb/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ra lệnh, quy định, bắt phải
  to prescribe to someone what to do
  ra lệnh cho ai phải làm gì
  (y học) cho, kê đơn (thuốc..)
  ( + to, for) (pháp lý) thi hành quyền thời hiệu; được vì quyền thời hiệu

  Hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X