• /´restərɔn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà hàng ăn, hiệu ăn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhà ăn công cộng
  nhà hàng

  Kỹ thuật chung

  phòng ăn
  quán ăn
  roadside restaurant
  quán ăn dọc đường

  Kinh tế

  nhà hàng
  average restaurant check
  số kiểm tính bình quân của nhà hàng
  Chinese Restaurant Syndrome
  hội chứng nhà hàng Tàu
  Council of Hotel and Restaurant Trainers
  hội đồng những nhà huấn luyện về khách sạn và nhà hàng
  destination restaurant
  nhà hàng ở vùng xa
  fast-food restaurant
  nhà hàng thức ăn nhanh
  hotel and restaurant advertisements
  quảng cáo khách sạn và nhà hàng
  mobile restaurant
  nhà hàng lưu động
  National Restaurant Association
  hiệp hội nhà hàng quốc gia
  reserve a table at a restaurant
  giữ, dành (trước) một bàn ở nhà hàng
  restaurant & cabaret guide
  chỉ nam nhà hàng và ca vũ trường
  restaurant & cabaret guide
  người hướng dẫn nhà hàng và ca vũ trường
  restaurant industry
  ngành/kỹ nghệ nhà hàng
  specialty restaurant
  nhà hàng chuyên doanh
  white tablecloth restaurant
  nhà hàng loại sang

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bar , caf

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X