• /´sælvidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cứu hộ; sự cứu chạy (khỏi đám cháy, mưa lũ..)
  Thù lao cứu hộ; của cải cứu được, đồ đạc cứu được
  Sự tận dụng đồ phế thải, sự tiết kiệm đồ phế thải (sắt vụn..); đồ phế thải (sắt vụn...) được tận dụng, được tiết kiệm

  Ngoại động từ

  Cứu khỏi đắm, cứu khỏi hoả hoạn..
  Tận dụng được, tiết kiệm được (đồ phế thải..)
  Thu hồi, lấy lại (đồ đạc.. từ một con tàu đắm..)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  kim loại vụn
  thép vụn

  Giao thông & vận tải

  cứu nạn
  sự cứu tàu (hàng hải)
  sự cứu nguy (trường hợp khẩn cấp)
  tài sản được cứu
  tàu được cứu

  Xây dựng

  phế liệu (tân dụng được)
  sống ở biển
  sống ở nước mặn

  Kỹ thuật chung

  nước mặn
  phoi
  sắt vụn
  sự cứu sinh
  sự cứu nạn

  Kinh tế

  cấp cứu
  cứu hộ
  cứu nạn trên biển
  assistance and salvage at sea
  sự cứu nạn trên biển
  cứu tàu bị nạn
  giá trị thu hồi
  phế liệu còn dùng được, có thể thu hồi lại được
  sự thu nhặt phế liệu (như giấy vụn, sắt vụn)
  tài sản cứu được
  tài sản, hàng hóa cứu được
  thu hồi
  thu lại
  thu nhặt (đồ thải bỏ)
  thu nhặt (đồ thải, bỏ...)
  tiền thưởng cứu nạn
  tiền thưởng, tiền công cứu nạn
  trục vớt (tàu chìm)
  trục vớt cứu hộ
  salvage company
  công ty trục vớt cứu hộ
  salvage vessel
  tàu trục vớt cứu hộ
  việc cứu nạn
  việc cứu nạn trên biển
  việc cứu tàu bị nạn
  việc trục vớt cứu hộ

  Điện

  khôi phục (tần số)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  endanger , harm , hurt , injure , lose , waste

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X