• Kỹ thuật chung

  tấm mái

  Giải thích EN: A board that is fixed to common rafters as sheathing or undercovering to a roof; it serves as a foundation for shingles, slate, or other roofing materials. Also, ROOFERS. Giải thích VN: Tấm vật liệu được gắn cố định vào xà mái như một lớp bọc, lớp phủ phía dưới của mái; chúng có tác dụng như một lớp nền cho ván lợp mái, đá ốp mái hay các vật liệu lợp mái khác. Tham khảo: ROOFERS.

  ván lợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X