• Hóa học & vật liệu

    lò Russell có các thành di động

    Giải thích EN: A coal carbonization test oven that has movable walls and is used when the correct process pressure is not known, so as to avoid damage to permanent process ovens. Giải thích VN: Một lò thử cácbon trong than có các thành di động và được sử dụng khi áp lực quy trình không được biết nhằm tránh sự hư hại các lò xử lý vĩnh viễn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X