• Xây dựng

  nút an toàn

  Điện

  phích an toàn

  Y học

  (lý) chốtan toàn

  Kỹ thuật chung

  ổ cắm an toàn

  Giải thích EN: 1. a fusible plug in high-pressure devices such as boilers that melts at a determined temperature.a fusible plug in high-pressure devices such as boilers that melts at a determined temperature.2. a plug in a system of water pipes for fire protection in buildings.a plug in a system of water pipes for fire protection in buildings. Giải thích VN: 1. Một ổ cắm có thể nóng chảy trong một thiết bị dùng cho áp cao như là nồi hơi, nó chảy ra ở một nhiệt độ xác định./// 2 Một ổ cắm trong một hệ thống ống nước chống cháy trong các nhà cao tầng.

  van an toàn (nồi hơi)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X