• /'sægə/

  Thông dụng

  Cách viết khác sagger

  Danh từ

  Sạp nung đồ gốm (bằng đất sét chịu lửa để xếp các đồ gốm khi đem nung)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sạp nung đồ gốm

  Giải thích EN: 1. a refractory case in which fine pottery and porcelain is fired.a refractory case in which fine pottery and porcelain is fired. 2. a hard, unlayered clay found beneath coal beds and used to make such a case. Also, saggar clay.a hard, unlayered clay found beneath coal beds and used to make such a case. Also, saggar clay. Giải thích VN: 1. lò chịu nhiệt, gốm và sứ được nung trong đó. 2. loại đất sét cứng, không phân lớp dưới tầng than đá được dùng để làm lò như trên.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X