• Kỹ thuật chung

  hệ thống vệ tinh
  Asian Satellite System (ASS)
  Hệ thống vệ tinh châu Á
  Australian Satellite System (AUSSAT)
  Hệ thống vệ tinh Úc
  Digital Satellite System (DSS)
  hệ thống vệ tinh số
  fixed satellite system
  hệ thống vệ tinh cố định
  Geostationary Environmental Satellite System (GESS)
  hệ thống vệ tinh môi trường địa tĩnh
  Global Navigation Satellite System (ICAO) (GNSS)
  Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (ICAO)
  Global Navigation Satellite System (Russian) (GLONASS)
  Hệ thống vệ tinh đạo hàng toàn cầu (nước Nga)
  Italian Domestic Satellite System (ITALSAT)
  Hệ thống vệ tinh nội địa của Italia
  maritime satellite system
  hệ thống vệ tinh hàng hải
  National polar-orbiting Environmental Satellite System (NPOESS)
  hệ thống vệ tinh môi trường quỹ đạo cực quốc gia
  phased satellite system
  hệ thống vệ tinh theo pha
  Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS)
  hệ thống vệ tinh theo dõi và chuyển tiếp dữ liệu
  transit satellite system
  hệ thống vệ tinh chuyển tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X