• /´skæntliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mẫu, vật làm mẫu
  Một chút, một ít
  Tấm gỗ mỏng (dày 10 cm trở lại)
  Kích thước, tiêu chuẩn (gỗ, đá để xây dựng, các bộ phận tàu...)
  Giá để thùng

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  gỗ xẻ mỏng (đóng tàu)

  Xây dựng

  dòn tay
  vật liệu gỗ xẻ

  Giải thích EN: 1. a small piece of timber 2-4 inches thick, used primarily for studding.a small piece of timber 2-4 inches thick, used primarily for studding.2. a building stone of a length greater than 6 feet.a building stone of a length greater than 6 feet. Giải thích VN: 1. Một tấm gỗ nhỏ dày khoảng từ 2 đến 4 inch được sử dụng để làm khung vách nhà///2. Một khối đá có chiều dài lớn hơn 1,8m.

  Kỹ thuật chung

  cầu phong
  kích cỡ
  đòn tay
  gỗ hộp
  mảnh đá vụn

  Kinh tế

  giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X