• Cơ khí & công trình

  mối hàn xiên tiếp đầu

  Xây dựng

  mối nối mộng vát
  mộng xẻ họng cắt bậc

  Điện lạnh

  bộ nối khía rãnh

  Điện

  nối vát mép

  Kỹ thuật chung

  liên kết đối đầu
  mối ghép nối

  Giải thích EN: 1. an oblique joint formed by notched and lapped timbers placed end-to-end which are then bolted, riveted, or glued together.an oblique joint formed by notched and lapped timbers placed end-to-end which are then bolted, riveted, or glued together.2. a tapered joint formed by applying a bevel to each part to be joined.a tapered joint formed by applying a bevel to each part to be joined. Giải thích VN: Một mối nối hình thành bởi đục trên gỗ nối 2 đầu với nhau sau đó chốt lại, vít lại hoặc gắn bằng keo 2. một khớp nối được vát góc bằng cách dùng một e kê cho mỗi phần được nối vào.

  mối nối đối đầu
  mộng ghép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X