• /´si:lə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người áp triện, người đóng dấu
  Người săn chó biển; tàu săn chó biển

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất hàn

  Giải thích EN: 1. a substance that is applied to a porous surface in order to seal it, usually in preparation for painting, varnishing, or similar coating.a substance that is applied to a porous surface in order to seal it, usually in preparation for painting, varnishing, or similar coating. 2. a material used in a post-anodizing treatment.a material used in a post-anodizing treatment. Giải thích VN: 1. chất được dùng cho bề mặt xốp để hàn nó, thường là trong việc chuẩn bị sơn, đánh vécni, hay công việc phủ tương tự. 2. một chất được dùng trong xử lý sau dương cực hóa.

  vòng kẹp bịt kín

  Xây dựng

  sơn bịt lỗ hổng

  Điện lạnh

  chất làm kín
  chất làm kín (cách nhiệt)

  Kỹ thuật chung

  chất bít kín
  chất cách nhiệt

  Kinh tế

  tàu săn thú biển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X