• /¸disə´bi:diəns/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không vâng lời, sự không tuân lệnh, sự bất phục tùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X