• /´si:miη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có vẻ, làm ra vẻ; bề ngoài
  a seeming friend
  một người làm ra vẻ bạn
  with seeming sincerity
  ra vẻ thành thật


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  real , true

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X