• /´ə:dʒənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thúc đẩy mạnh mẽ, sự ham muốn mạnh mẽ; sự thôi thúc
  sexual urges
  những ham muốn mạnh mẽ về tình dục

  Ngoại động từ

  Thúc, thúc giục, giục giã
  to urge the horse onward
  thúc ngựa tiến lên
  to urge someone to do something
  thúc giục ai làm điều gì
  Nài nỉ, cố thuyết phục
  the shopkeeper urged me to buy a hat
  nhà hàng nài tôi mua một cái mũ
  Nêu ra, đề xuất, bảy tỏ chủ trương
  Dẫn chứng, viện chứng; nhấn mạnh
  to urge the need for economy
  nêu lên vấn đề cần thiết phải tiết kiệm; nhấn mạnh sự cần thiết phải tiết kiệm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tính khẩn cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X