• Hóa học & vật liệu

  bộ rung sàng

  Giải thích EN: A machine used for sieve testing that holds several test sieves vertically while it imparts both a circular and a tapping motion on the sieves to check the accuracy of their sifting. Giải thích VN: Một chiếc máy sử dụng cho kiểm tra sàng, nó có nhiều sàng kiểm tra thẳng đứng trong khi nó tác động vào chu trình và chuyển động trên sàng để kiểm tra độc hính xác của sàng.

  Vật lý

  máy rung rây

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Máy rung sàng

  Xây dựng

  máy rung rây

  Kỹ thuật chung

  sàng lắc
  sàng rung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X