• /´stri:m¸lain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dòng nước; luồng không khí
  Dáng thuôn, dáng khí động (tàu xe)

  Tính từ

  Có dáng thuôn, có dáng khí động
  a streamline boat
  tàu thuỷ có dáng khí động

  Ngoại động từ

  Làm cho có dạng khí động (ít bị cản khi chuyển động)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sắp xếp hợp lý hoá, tổ chức cho tốt hơn (cho có hiệu quả hơn, đạt năng suất cao hơn...)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  dạng khí động học

  Giải thích EN: To reduce resistance to motion through a fluid; make streamlined. Giải thích VN: Giảm lực cản trong chuyển động của chất lỏng, tạo dáng khí động học.

  Kỹ thuật chung

  hợp lí hóa

  Giải thích EN: To reduce resistance to motion through a fluid; make streamlined.  Industrial Engineering. to change a process or operation to simplify it or make it more efficient. Giải thích VN: Giảm bớt việc cản trở dòng chất lỏng chuyển động; tạo một dòng chảy. Kĩ thuật công nghiệp. Thay đổi qui trình hoặc hoạt động để đơn giản hóa hoặc tăng hiệu quả.

  dòng nước
  đường dòng
  counter streamline
  đường dòng ngược
  streamline pattern
  mô hình đường dòng
  streamline pattern
  phổ đường dòng

  Kinh tế

  đơn giản hóa (phương pháp)
  giản hóa
  hiện đại hóa
  hợp lý hóa
  sắp xếp hợp lý hóa
  tạo dáng hợp khí động
  tạo dáng thon dài cho
  tổ chức hợp lý hóa
  tinh giản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X