• Xây dựng

    bậc sườn

    Giải thích EN: In stairway or staircase construction without risers, the steps of a stair with treads fixed at suitable positions atop one another between side supports. Giải thích VN: Một cầu thang gác, các bậc của cầu thang được cố định tại vị trí thích hợp phía trên một bậc khác giữa hai sườn đỡ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X