• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  sự tạo bùn, vữa, huyền phù đặc

  Giải thích EN: A process by which mud, slime, or a suspension is formed from insoluble material and liquid.a process by which mud, slime, or a suspension is formed from insoluble material and liquid. Giải thích VN: Quá trình hình thành bùn hoặc các chất lơ lửng (huyền phù) từ vật liệu không tan và chất lỏng.

  sự trát vữa

  Giải thích EN: The process of filling in joint holes with slurry. Giải thích VN: Quy trình lấp kín lỗ hổng ở các mối nối bằng hồ, vữa.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X