• /di'tə:dʒənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để làm sạch; để tẩy

  Danh từ

  Chất tẩy vết bẩn trên quần áo, bát đĩa; chất tẩy

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chất tẩy rửa

  Hóa học & vật liệu

  thuốc tẩy

  Giải thích EN: 1. a soapless, water-soluble agent such as linear alkyl sulfonate that is capable of emulsifying dirt and oil, or a similar oil-soluble agent that is used in dry-cleaning solutions and lubricating oils.a soapless, water-soluble agent such as linear alkyl sulfonate that is capable of emulsifying dirt and oil, or a similar oil-soluble agent that is used in dry-cleaning solutions and lubricating oils. 2. generally, any cleansing agent including soap.generally, any cleansing agent including soap.

  Giải thích VN: 1. Một tác nhân không có chất rửa, có thể tan trong nước như ankin sunfonat dạng ///tuyến; có khả năng chuyển bùn nhão và dầu thành thể sữa. Đó cũng có thể là tác nhân tương tự có thể tan trong dầu dùng trong dung dịch làm sạch và dầu bôi trơn. 2. Tác nhân làm sạch chứa xà phòng nói chung.

  anionic detergent
  thuốc tẩy anionic

  Y học

  chất tẩy rữa

  Kỹ thuật chung

  chất làm sạch
  hard detergent
  chất làm sạch mạnh

  Kinh tế

  chất rửa
  bolted-washing detergent
  chất rửa chai
  detergent-sterilizer
  chất rửa sát trùng
  foaming detergent
  chất rửa bọt
  liquid detergent
  chất rửa lỏng
  monsoap detergent
  chất rửa không xà phòng
  synthetic detergent
  chất rửa tổng hợp
  để làm sạch
  để tẩy
  thuốc tẩy
  heavy-duty detergent
  thuốc tẩy tách tạp chất bẩn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X