• Thông dụng

  Danh từ

  Sự pha trộn hydroxit natri với hydroxit canxi

  Hóa học & vật liệu

  đá vôi xút
  vôi natri cacbonat

  Giải thích EN: A mixture of calcium oxide with sodium hydroxide or potassium hydroxide; occurs as toxic whitish or grayish-white granules; used as a drying agent, carbon dioxide absorbent, and reagent. Giải thích VN: Hợp chất của can-xi ôxit với natri hydroxit hay Kali hydroxit. Nó giống như những hột nhỏ trắng xám rất độc hại và được sử dụng như chất làm khô hấp thụ cacbon điôxit hoặc làm chất thử.

  soda-lime glass
  Thủy tinh vôi Natri cacbonat

  Xây dựng

  vôi xút

  Y học

  vôi xút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X