• Kỹ thuật chung

    sự đo sâu bằng âm// phương pháp sử dụng âm để đo độ sâu

    Giải thích EN: A process in which ocean depth is measured by observing the time interval between sound transmission from a ship and the return of the echo from the ocean bottom. Giải thích VN: Phương pháp đo độ sâu của nước biển bằng cách quan sát khoảng thời gian từ khi truyền âm từ thuyền đến khi nhận được âm dội về từ đáy biển.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X