• Kỹ thuật chung

    sự đo giếng bằng âm// phương pháp đo giếng bằng âm

    Giải thích EN: A process that determines the size or holding capacity of a well, using a pulse-echo system that measures the distance between a sound-originating instrument and a sound-reflecting surface. Giải thích VN: Phương pháp xác định độ lớn, hoặc lượng chứa của giếng dầu bằng cách sử dụng hệ thống xung dội đo khoảng cách giữa thiết bị phát âm và bề mặt dội âm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X