• Hóa học & vật liệu

    dầu đậu tương

    Giải thích EN: A pale yellow oil that is derived from soybeans and used as a food, and in soap, candles, paints, plasticizers, and varnishes. Also, soya bean oil, soy oil. Giải thích VN: Loại dầu màu vàng xám có nguồn gốc từ đậu tương và được sử dụng làm thức ăn, có trong xà phòng, nến, tranh, các chất làm mềm và vec-ni. Nó còn gọi là: soya bean oil hay soy oil.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X