• Kỹ thuật chung

    mạng lưới thu dữ liệu và theo dõi không gian

    Giải thích EN: An arrangement of ground stations, controlled by the National Aeronautics and Space Administration, that receive information about the location and movement of unmanned satellites with self-registering devices. Giải thích VN: Hệ thống các đài mặt đất, được cơ quan quản lý không gian và hàng không quốc gia điều chỉnh. Những đài này nhận các thông tin về vị trí và sự di chuyển của các vệ tinh không người lái bằng các thiết bị tự động ghi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X