• /´reisi/

  Thông dụng

  Tính từ (so sánh)

  Đặc biệt, đắc sắc (có hương vị mạnh, riêng biệt)
  racy wine
  rượu vang đặc biệt
  a racy flavour
  hương vị đặc biệt
  to be racy of the soil
  giữ được bản chất, giữ được sắc thái dân gian, giữ được đặc tính địa phương
  Sinh động, sâu sắc, hấp dẫn (lời nói, bài viết..)
  a racy story
  một chuyện hấp dẫn (sâu sắc)
  a racy style
  văn phong sinh động hấp dẫn
  (thông tục) sỗ sàng, không đứng đắn
  Hăng hái, sốt sắng, đầy nhiệt tình (người)
  (thuộc) giống tốt (thú)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đặc biệt
  đặc sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X