• /dis´tiηktiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đặc biệt; để phân biệt
  distinctive feature
  nét đặc biệt
  distinctive mark
  dấu để phân biệt; dấu đặc biệt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phân biệt, đặc tính

  Xây dựng

  để phân biệt

  Kỹ thuật chung

  đặc biệt
  đặc tính
  phân biệt
  distinctive signal
  tín hiệu phân biệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X