• /´sta:t¸ʌp/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) sự khởi động

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khởi động
  machine start-up
  sự khởi động máy
  start up time
  thời gian khởi động
  start-up accident
  sự cố khi khởi động
  start-up burner
  lò đốt khởi động
  start-up circuit
  mạch khởi động
  start-up curve
  đường cong khởi động
  start-up diagnostics
  các chuẩn đoán khởi động
  start-up file
  tập tin khởi động
  start-up flap
  van khởi động
  start-up period
  thời kỳ khởi động
  start-up procedure
  trình tự khởi động
  start-up ROM
  ROM khởi động
  start-up sequence
  thứ tự khởi động
  start-up zero power test
  thử công suất khởi động bằng không
  system start up
  khởi động hệ thống
  to start up in gear
  khởi động cho chạy
  transformer for start-up
  biến áp khởi động
  sự khởi động
  machine start-up
  sự khởi động máy
  sự mở máy

  Kinh tế

  dựng lập

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X