• /¸sterilai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác sterilisation

  Danh từ

  Sự khử trùng, sự làm tiệt trùng
  Sự làm cho cằn cỗi
  Sự làm mất khả năng sinh đẻ, sự triệt sản, sự làm vô sinh

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tiệt trùng

  Y học

  sự triệt sản, sự tiệt trùng

  Kỹ thuật chung

  sự khử trùng
  hot-air sterilization
  sự khử trùng bằng khí nóng
  sewage sterilization
  sự khử trùng nước thải
  sterilization of water
  sự khử trùng nước
  sự tiệt trùng

  Kinh tế

  cách ly
  sterilization policy
  chính sách cách ly
  niêm cất vào kho
  sự cách ly
  sự đông kết
  sự niêm cất vào kho
  sự tiệt trùng
  cathode-ray sterilization
  sự tiệt trùng bằng tia âm cực
  chemical sterilization
  sự tiệt trùng bằng hóa học
  cold sterilization
  sự tiệt trùng bằng phương pháp lạnh
  discontinuous sterilization
  sự tiệt trùng gián đoạn
  dry-air sterilization
  sự tiệt trùng bằng không khí khô
  electron sterilization
  sự tiệt trùng bằng điện tử
  filtration sterilization
  sự tiệt trùng bằng phương pháp lọc
  heat sterilization
  sự tiệt trùng bằng nhiệt
  high-frequency sterilization
  sự tiệt trùng bằng dòng điện tần số cao
  high-velocity sir sterilization
  sự tiệt trùng bằng dòng không khí mạnh
  hot-air sterilization
  sự tiệt trùng băng không khí khô
  hydrostatic sterilization
  sự tiệt trùng bằng thủy tinh
  in-bottle sterilization
  sự tiệt trùng trong chai
  marginal sterilization
  sự tiệt trùng ngưỡng
  most-heat sterilization
  sự tiệt trùng bằng hơi
  pressure sterilization
  sự tiệt trùng dưới áp lực
  radiation sterilization
  sự tiệt trùng bằng chiếu xạ
  steam sterilization
  sự tiệt trùng bằng hơi
  sterilization by irradiation
  sự tiệt trùng bức xạ
  two-stage sterilization
  sự tiệt trùng hai bước
  ultra-sonic sterilization
  sự tiệt trùng bằng siêu âm
  ultra-violet sterilization
  sự tiệt trùng bằng tia cực tím
  sự vô trùng
  trạng thái vô dụng
  việc vô hiệu hóa tác động của vàng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X