• /´stifənə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật dùng để làm cứng; chất dùng để làm cứng
  a collar stiffener
  vật lót làm cổ áo cứng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Nẹp tăng cứng, gân tăng cứng

  Giao thông & vận tải

  thép hình tăng cứng (đóng tàu)

  Hóa học & vật liệu

  làm keo

  Xây dựng

  bộ phận tăng cứng
  girder stiffener
  bộ phận tăng cứng dầm
  cấu kiện cứng
  sườn tăng cường cứng
  thép góc cứng
  vật gia cường

  Giải thích EN: A bar angle or channel shape attached to a steel slender beam or column web to increase its resistance to buckling. Giải thích VN: Một vật dạng ống hay góc ngăn được gắn vào một rầm yếu bằng thép hay thân cột nhằm tăng độ chống oằn.

  Kỹ thuật chung

  chất làm cứng
  chất làm đặc
  nẹp tăng cường
  plate stiffener
  tấm nẹp (tăng cường)
  gân tăng cứng
  sườn
  bearing stiffener
  sườn cứng chịu
  longitudinal stiffener
  sườn cứng dọc (nằm ngang)
  rib stiffener
  sườn tăng cứng
  ribbed stiffener
  sườn (tăng cứng)
  ribbed stiffener
  sườn tăng cứng
  transverse stiffener (vertical)
  sườn cứng ngang (thẳng đứng)
  web stiffener
  sườn tăng cứng bụng dầm (hình chữ i)
  web stiffener
  sườn tăng cứng thân rầm
  sườn tăng cứng
  ribbed stiffener
  sườn (tăng cứng)
  web stiffener
  sườn tăng cứng bụng dầm (hình chữ i)
  web stiffener
  sườn tăng cứng thân rầm

  Kinh tế

  thiết bị cô đặc
  thiết bị làm sệt lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X