• /´stɔki/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bè bè, chắc nịch (người có bề ngoài trông thấp, khoẻ và chắc)
  stocky legs
  cặp giò ngắn chắc nịch

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  có tiết diện lớn

  Kỹ thuật chung

  có đường kính lớn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  chunky , corpulent , fat , heavyset , plump , solid , squat , stout , stubby , sturdy , thick , thickset , blocky , compact , dumpy , stodgy , stumpy , (colloq.) stout , chubby , husky , obese , stocky

  Từ trái nghĩa

  adjective
  lanky , skinny , tall , thin , underweight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X