• /ˈsɛktər/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) hình quạt
  (quân sự) quân khu
  an enemy attack in the southern sector
  một cuộc tấn công của địch vào khu nam
  Khu vực; lĩnh vực
  the state sector of economy
  khu vực kinh tế nhà nước
  the manufacturing sector
  khu vực chế tạo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cung từ

  Giải thích VN: Trên đĩa mềm hoặc đĩa cứng, đây là một đoạn trên một trong các rãnh ghi đồng tâm đã được mã hóa của đĩa đó trong quá trình định khuôn thức mức thấp. Trong điện toán tương thích IBM PC, một secter thường chứa 512 byte thông tin.

  bad sector
  cung (từ) bị hỏng
  data field of a sector
  trường dữ liệu của một cung từ
  disk sector
  cung từ đĩa
  library control sector
  cung từ điều khiển thư viện
  sector label
  nhãn cung từ
  sector map
  sơ đồ cung từ
  sector mark
  dấu hiệu cung từ
  soft sector
  mềm, cung từ mềm
  hình quạt, khu vực

  Xây dựng

  điạ hạt
  phân khu, khu vực

  Giải thích EN: A definable part of a larger area; specific uses include: a portion of military airspace clearly defined and for a particular purpose.

  Giải thích VN: Một phần xác định được của một khu vực lớn hơn; cách dùng riêng: một phần của không phận quân sự được xác định rõ hay nhằm mục đích cụ thể.

  Điện lạnh

  quạt phủ sóng (rađa)

  Kỹ thuật chung

  bộ môn
  bộ phận
  khu vực
  ngành
  electricity sector economics
  kinh tế ngành điện
  International Public Sector Information Technology (IPSIT)
  công nghệ thông tin của ngành phục vụ công cộng quốc tế
  hình quạt
  hyperbolic sector
  hình quạt hipebolic
  hyperbolic sector
  hình quạt hyperbolic
  sector gate
  coổng trục lăn hình quạt
  sector gate
  cửa van hình quạt
  sector of a circle
  hình quạt tròn
  sector shaft
  trục hình quạt
  sector-shaped conductor
  dây dẫn điện hình quạt
  sector-type bridge bearing
  gối (cầu) hình quạt
  spherical sector
  hình quạt cầu
  spherical sector
  phạm vi hình quạt cầu
  thanh trượt

  Kinh tế

  địa hạt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  whole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X