• (đổi hướng từ Summarizing)
  /´sʌmə¸raiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác summarise

  Ngoại động từ

  Tóm tắt, tổng kết

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tóm lược
  tổng kết

  Kỹ thuật chung

  lấy tổng

  Kinh tế

  tóm tắt
  tổng kết

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X