• /¸su:pə´hi:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đun quá sôi; làm nóng già

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  nóng máy quá

  Hóa học & vật liệu

  quá nhiệt (ở một chất khí)

  Xây dựng

  dư nhiệt

  Điện lạnh

  nhiệt lượng (gây ra sự) quá nhiệt
  sưởi bổ sung

  Kỹ thuật chung

  nấu quá độ
  làm quá nhiệt
  nung
  nung, nấu quá độ
  quá nhiệt
  cylinder superheat
  quá nhiệt xylanh
  cylinder superheat
  sự quá nhiệt xylanh
  degree of superheat
  độ quá nhiệt
  heat of superheat
  nhiệt quá nhiệt
  predetermined superheat
  độ quá nhiệt đặt trước
  preset superheat
  độ quá nhiệt đặt trước
  refrigerant superheat
  quá nhiệt môi chất lạnh
  suction gas superheat
  quá nhiệt ga hút
  suction gas superheat
  quá nhiệt hơi hút
  suction gas superheat
  sự quá nhiệt hơi hút
  superheat area
  diện tích quá nhiệt
  superheat assembly
  bộ phận quá nhiệt
  superheat change
  sự thay đổi quá nhiệt
  superheat change
  thay đổi do quá nhiệt
  superheat change
  thay đổi quá nhiệt
  superheat coil
  dàn ống xoắn quá nhiệt
  superheat coil
  giàn ống xoắn quá nhiệt
  superheat conditions
  các điều kiện quá nhiệt
  superheat conditions
  điều kiện quá nhiệt
  superheat control
  điều chỉnh quá nhiệt
  superheat control
  sự điều chỉnh quá nhiệt
  superheat curve
  đường cong quá nhiệt
  superheat gas
  hơi quá nhiệt
  superheat region
  vùng quá nhiệt
  superheat rejection
  thải bỏ quá nhiệt
  superheat rejection
  thải nhiệt do quá nhiệt
  superheat rejection
  thải nhiệt quá nhiệt
  superheat removal
  thải bỏ quá nhiệt
  superheat removal
  thải nhiệt do quá nhiệt
  superheat stability
  ổn định quá nhiệt
  superheat stability
  sự ổn định quá nhiệt
  superheat temperature
  nhiệt độ quá nhiệt
  working superheat
  quá nhiệt khi vận hành
  sự quá nhiệt
  cylinder superheat
  sự quá nhiệt xylanh
  suction gas superheat
  sự quá nhiệt hơi hút

  Kinh tế

  đun quá nhiệt
  đun quá nóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X