• /ˈswitˌhɑrt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cưng, anh yêu, em yêu (dùng để gọi người yêu một cách trìu mến) (như) sweetie
  Người yêu, người tình
  Mary has a sweetheart
  Mary có người yêu

  Ngoại động từ

  Tán, tìm hiểu (người yêu)
  to go sweethearting
  đi tán (gái); đi tìm hiểu (người yêu)


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  enemy , foe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X