• (đổi hướng từ Terrorized)
  /´terə¸raiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác terrorise

  Ngoại động từ

  Làm cho khiếp sợ, khủng bố
  local gangs terrorizing the neighbourhood
  những băng đảng địa phương khủng bố vùng lân cận
  Hăm doạ, đe doạ (bằng bạo lực..)

  Nội động từ

  Trở nên khiếp sợ

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  assuage , calm , help , please

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X