• /spu:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) (đùa cợt) ma quỷ
  are you afraid of spooks?
  cậu có sợ ma không?

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) làm hoảng sợ, làm kinh hãi
  something in the bushes spooked her horse
  có cái gì ở trong bụi cây đã làm cho ngựa của cô ta hoảng sợ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X