• /θi'ɔdəlait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy kinh vĩ (dụng cụ của những người vẽ bản đồ địa hình dùng để đo các góc chiều ngang và chiều thẳng đứng)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (trắc địa ) kính kinh vĩ, teođôlit

  Xây dựng

  máy kính vĩ
  builder's Theodolite
  máy kinh vĩ xây dựng
  compass theodolite
  máy kinh vĩ địa bàn
  compass theodolite
  máy kính vĩ địa bàn
  hanging theodolite
  máy kinh vĩ treo
  theodolite level
  máy kinh vĩ đo cao
  theodolite level
  máy kinh vĩ thủy chuẩn
  theodolite measurement
  đo bằng máy kinh vĩ
  theodolite surveying
  đo bằng máy kinh vĩ
  theodolite with photographic recording
  máy kính vĩ ghi hình
  universal theodolite
  máy kinh vĩ thông dụng
  universal theodolite
  máy kính vĩ vạn năng
  vernier theodolite
  máy kính vĩ có du xích (đọc số)
  máy kinh vĩ (trắc đạc)
  teophytin

  Điện lạnh

  teođolit

  Kỹ thuật chung

  kính kinh vĩ
  máy kinh vĩ
  builder's Theodolite
  máy kinh vĩ xây dựng
  camera-read theodolite
  máy kinh vĩ chụp ảnh
  compass theodolite
  máy kinh vĩ địa bàn
  compass theodolite
  máy kính vĩ địa bàn
  hanging theodolite
  máy kinh vĩ treo
  micrometer theodolite
  máy kính vĩ quang học
  one-second theodolite
  máy kính vĩ chính xác
  optical theodolite
  máy kính vĩ quang học
  precision theodolite
  máy kính vĩ chính xác
  repeater theodolite
  máy kính vĩ lặp
  theodolite level
  máy kinh vĩ đo cao
  theodolite level
  máy kinh vĩ độ cao
  theodolite level
  máy kinh vĩ thủy chuẩn
  theodolite measurement
  đo bằng máy kinh vĩ
  theodolite surveying
  đo bằng máy kinh vĩ
  theodolite with photographic recording
  máy kính vĩ ghi hình
  universal theodolite
  máy kinh vĩ thông dụng
  universal theodolite
  máy kinh vĩ vạn năng
  universal theodolite
  máy kính vĩ vạn năng
  vernier theodolite
  máy kinh vĩ có du xích (đọc số)
  vernier theodolite
  máy kính vĩ có du xích (đọc số)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X