• Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) vecnê (thước chia thang phụ kèm với thang chính)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Thước chạy, du xích, vecniê

  Toán & tin

  con chạy (thước Venie)

  Xây dựng

  đu xích
  vernier gauge
  đu xích đo chiều sâu
  thước chạy

  Điện lạnh

  thước Verier

  Kỹ thuật chung

  du xích
  vernier adjustment
  sự điều chỉnh du xích
  vernier caliper
  thước cặp có du xích
  vernier caliper
  thước kẹp có du xích
  vernier calipers
  thước cặp có du xích
  vernier calliper (caliper) gauge
  thước cặp có du xích
  vernier engine
  động cơ du xích
  vernier gage
  thước cặp có du xích
  vernier gauge
  du xích đo chiều sâu
  vernier gauge
  thước cặp có du xích
  vernier potentiometer
  chiết áp có du xích
  vernier scale
  thang đo du xích
  vernier theodolite
  máy kinh vĩ có du xích (đọc số)
  vernier theodolite
  máy kính vĩ có du xích (đọc số)
  thang chạy
  vécnê (thang chia độ phụ)

  Giải thích EN: A small moveable auxiliary scale that slides in contact with the main scale to permit accurate fractional reading of the least division on the main scale. Also, vernier scale. Giải thích VN: Một thang chia độ bổ trợ di chuyển được trượt tiếp xúc với thang chia độ chính cho phép đọc chính xác phân độ nhỏ nhất trên thang chia độ chính. Còn gọi là: vernier scale.

  vécniê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X